Visszatekintés 5.


2013.

2013. január 8. HKÉ

Veres Ferenc a 36 óra kérdésében, mind a négy műszakkal beszélt az Olefin üzemekben. Nem kívánják a 36 órás munkarendet feladni.  a munkavállalók 90%-a az Olefin üzemekben nem kívánja kivezetni a 36 órát. A munkavállalók megfelelő tájékoztatást kaptak az ehhez kapcsolódó műszakpótlékok esetleges csökkentésről az Mt. alapján, illetve a KSZ függőben lévő mellékleteiről. Javasolja, hogy  munkáltató képviselőivel (Humán Erőforrás vezető, Tiszaújváros telephely termelési igazgató) közösen egy nyílt fórum megtartását az üzemekben, ahol a munkavállalók tájékoztatást kaphatnak a kérdésről, illetve elmondhatják a véleményüket. A 36 óra esetleges kompenzációja kapcsán is tájékoztatta a dolgozókat. A polimeres dolgozókat is tájékoztatták. Megpróbálta bemutatni a helyzetet a dolgozóknak. A VÉSZ elnökségének döntéseit az Olefines munkavállalók határozzák meg. Fenntartja javaslatát arra, hogy a munkáltató képviselőivel közösen kerüljön bemutatásra a munkáltatói javaslat, illetve érvelés. A tények közlésére szorítkozik, nem biztatja a dolgozókat egyik irányban sem. A MOL-os szakszervezetek aláírták a 36 órás munkahét megváltását egy havi bér mértékében. Ez nagyban befolyásolta a további tárgyalást a szervezetünknél és a megváltás irányába mozdultunk el mi is. 10 százalék bérfejlesztést javasoltunk a PKDSZ vezetése felé, amit ők visszautasítottak és nem tartották elfogathatónak.  Javaslatuk, hogy minden területen legyen 10 százalékos emelés. Miután nem kaptunk támogatást a többi szakszervezettől, a Kollektív szerződés megóvása érdekében aláírtuk a megállapodást. 

A TVK Nyrt. vezetése világossá és egyértelművé tette a tárgyalások során, hogy a felső management részéről eldöntött tény a 36 órás munkarendről a 40 órás munkarendre való átállás 2013. január. 1-étől. Továbbá a Munkáltató abból sem csinált titkot, hogy ha 2013. január. 18-án nincs megállapodás a Szakszervezetekkel, úgy 2013. január. 19-én felmondja egyoldalúan a KSZ főszövegét, a lejárt mellékletekkel egyetemben és a Munkatörvénykönyve szerint jár el minden esetben és fizet minden juttatást.

- Vagyis számszerűsítve - A 2013. januári bér, az MT szerinti műszakpótlékkal, valamint Olefingyári 10%-os pótlék nélkül kerül kifizetésre februárban. - Ezt a veszteséget mindenki számolja ki önmagának.

- Nincs 560 ezer forint/ fő összegű VBK keret.

- Nincs teljesítményösztönző kifizetés júniusban.

- Megszűnnek a nem törvényben előírt pótszabadságok.

- A túlóra díjazása 50%-ra csökken a jelenlegi 100%-ról, rosszabb esetben - ami kizárólag a Munkáltató jó indulatán múlik - pedig plusz pihenővel lesz kiváltva.

- A karácsonyi jutalom, vagy más néven a 13. havi bér, teljesítmény ösztönzőként kerül kifizetésre, differenciáltan.

- 2013. április 19 – ével, pedig ha tetszik, ha nem, a 36 órás munkarend automatikusan megszűnik és 40 órásra áll át a létszám hatékonysági intézkedésekkel egy ütemben.

- És még sorolhatnám oldalakon keresztül az egyéb negatív hatásait egy megállapodás nélküli patt-helyzetnek.

Ha bárkinek is illúzió lennének azzal kapcsolatban, hogy a későbbiekben a MOL Nyrt. vezetésével folytatott tárgyalások során, a 36 órás munkarend megváltása, valamint a megszüntetett bér és egyéb jellegű juttatások tekintetében egy jobb megállapodást lehet kisajtolni a jelenlegi helyett, akkor a realitások mentén csak közlöm - a legkevésbé sem. Ne gondolja senki, hogy azt, amit a Munkáltató egyszer elvett, vagy amiről magunk mondtunk le, majd valamikor is, érzelmi alapon a Munkát adó mosolyogva ad vissza. Lefordítva – Az „új” tárgyalások során, miden egyes elem nulláról indul és mindenért kőkeményen újra harcolni kell. Senki ne éljen álomvilágban és gondolkodjon el azon a tényszerűségen, hogy a TVK Nyrt. jelenlegi gazdasági helyzetét figyelembe véve, vajon akad e olyan tulajdonos, aki az Anyavállalatnak engedélyezi a jelen megállapodástól, a munkavállalók számára pozitívabb irányban eltérő megállapodás kötését?!

Mindent megtett a VÉSZ szakszervezet tárgyaló delegációja az elmúlt hetekben, hogy a jövőt illetően, a lehető legjobb feltételek harcolja ki a tárgyalások során! De tudomásul kell venni, hogy a mai világunkban a tulajdonosok nem érzelmi alapon, hanem kizárólag a gazdaságossági mutató számok alapján döntenek. Sajnos szervezetünk nem a legnagyobb, ezért a munkáltató jogosan kérdezi, hogy ami a jóval nagyobb szakszervezetnek elfogadható, nekünk miért nem.

Bármilyen sajnálatos is a tény, de jogszabályi háttér hiányában, a 36 órás munkarend mindenképpen megszűnik – megállapodás hiányában – pénzbeli megváltás és 10% pótlék nélkül legkésőbb 2013. április 19-i hatállyal.

 2013. március

  • Kollektív Szerződés módosítása
  • 2013. március 29. teljes tisztújítás a VÉSZ-nél és a törvényi előírásoknak megfelelően a nevünk „Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezet”-re változott.
  • A csoportos létszámleépítés folytatódott és 2013. március 31-ig lezajlott.
  • A Vegyipari Dolgozó című lapban megjelentekre az alábbi levéllel reagáltunk Székely Tamás elnök felé:

„A Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének Elnöksége, valamint tagsága mélységes megdöbbenéssel és értetlenséggel áll az Ön által, a Vegyipari Dolgozó 2013/februári számában, a "Véget kell vetni az ádáz küzdelemnek" című cikkben tett nyilatkozata előtt, miszerint

"Véget kell vetni az egymással való ádáz küzdelmeknek helyi szinten is. A tapasztalatok szerint előfordul, hogy a gyengébb, sikertelenebb szervezetek úgy próbálnak fenn maradni, hogy a felkészültebb, nagyobb szakmai tudással bíró, nem politikai célokat megvalósítani akaró szervezetet igyekeznek ellehetetleníteni. Az egyik vegyipari céget említem erre példaként, ahol megszüntették a 36 órásmunkahetet. Választani kellett, hogy dolgozókat bocsássanak el, vagy hosszabb távon a munkáltató megpróbálja szinten tartani a jövedelmeket. A cégnél meghatározó vegyészszakszervezet

az utóbbiról írt alá megállapodást, a Ligához tartozó viszont most hergelni kezdte a dolgozókat emiatt. Ez nem jó, mert a kisebbségi, egyéni érdekeket próbálják érvényre juttatni a kollektív érdek

háttérbe szorításával. Ez tarthatatlan, ezen változtatni kell."

Szakszervezetünk felháborítónak tartja az Ön által, fent említett sorok mondanivalóját, még abban az esetben is, ha nem is nevezi meg, melyik vállalatról van szó! Mivel a cég nevét nem említi, akár hiteltelennek is vehetné az olvasó, a tényeket nélkülöző, általánosságokon alapuló, ugyanakkor más Konföderációhoz tartozók rossz fényben való feltüntetését hangsúlyozó megállapításait, amelyeket nyilatkozott. Ha pedig Ön valós esetet említett az interjú során, akkor még szégyenletesebb Önre nézve, hogy hamis és szubjektív módon, részinformációk alapján tette mindezt, mint "Felelős" Szakszervezeti Vezető, a kérdéses ügy teljes képének, valamint végeredményének ismertetése nélkül! Ön folyamatosan az együttműködés fontosságát említi, miközben egy országszerte olvasott szaksajtóban - nevezetesen a Vegyipari Dolgozó újságjában - félrevezető módon, elferdítve a tényeket, másokra mutogatva és hárítva a felelősség terhét, példálózik tagsága és a független olvasó előtt!

Ön az interjú során, mindent nélkülöző alap nélkül utalást tesz, a "sikertelenebb szervezetek" politikai ambíciójára vonatkozólag ahelyett, hogy saját szervezetének eredményeit, erényeit méltatná! Célozgatásai a más, kisebb, " eredménytelenebb " Szakszervezetekkel szemben, az értelmes olvasó számára kicsinyesek és csak jó szándékúan szeretnénk emlékeztetni a teljes kép kedvéért, hogy a nem oly régen az MSZOSZ Szervezete kötött írásbeli együttműködési paktumot, az akkori regnáló MSZP kormánnyal, nem pedig a LIGA, vagy annak bármely tagszervezete!

Bizonyára elfelejtette azt a múltba elvesző, talán az Ön számára "csekélységnek" minősülő tényt is, hogy pár esztendővel ezelőtt, épp a LIGA szakszervezetek kezdeményezésére, Konföderációs hovatartozástól függetlenül ültünk egy asztalhoz Tiszaújvárosban, a Vegyipari Dolgozók érdekeinek érvényesítése jegyében, előítéletek nélküli, teljes együttműködésben!

A jövőbeli hiteles tájékoztatás elősegítése folytán közöljük, hogy mint a - LIGA Szakszervezetekhez tartozó Szervezet - soha nem zárkóztunk és nem zárkózunk el más Konföderációhoz tartozó Szakszervezettel való együttműködésétől, legyen szó a Vegyipari Dolgozók, vagy akár a nagy általánosságban vett Munkavállalói érdekek érvényesítéséről!

Továbbá nyomatékosan kérjük a - Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének nevében, mint LIGA tagszervezet - a következő Vegyipari Dolgozó számban, a fentebb említettekkel kapcsolatosan az objektív helyreigazítást, melyben Szakszervezetünk készséggel áll az Ön rendelkezésére.”

 2013. április

Beindult szakszervezetünk honlapja: www.valtomuszakosok.hu

2013. május

A 36 óra miatt elvett szabadságok miatt intézkedéseket kezdtünk. Kértük a Munkáltatót, hogy vizsgálja meg a pénzbeli megváltás lehetőségét. Elutasító válasza miatt keresetet nyújtottunk be a Munkaügyi Bíróságra.  A bíróság a keresetet arra tekintettel utasította el, hogy a szabadság megváltását csak a munkaviszony megszüntetése esetén van lehetőségem kérni, azonban a ki nem adott szabadság kiadása elévülési időn belül kérhető. (Ez az ügy még folyamatban van.) Az alábbi levelet küldtük el a munkáltatónak:

„Mint Ön előtt is ismeretes a 36 órában foglalkoztatott munkavállalók szabadsága mértékét a jogszabályokat sajátosan értelmezve az elmúlt években átlagosan 10%-al csökkentette a T. Munkáltató. Tekintettel arra, hogy az álláspontok megmerevedtek, és a T. Munkáltató nem volt hajlandó elismerni azt, hogy jogellenesen történt a szabadságos napok csökkentése, ezért az elévülési időre figyelemmel keresetet terjesztettem elő a ki nem adott szabadságos napokra tekintettel a szabadság megváltása iránt az illetékes Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

A 9.M.735/2013.számú perben a bíróság a keresetemet arra tekintettel utasította el, hogy a szabadság megváltását csak a munkaviszony megszüntetése esetén van lehetőségem kérni.

Azonban a ki nem adott szabadság kiadását elévülési időn belül kérhetem.

A T. Munkáltató által a fenti számú perben benyújtott iratokból (pld. szabadságos kartonok, alperesi ellenkérelem, jogszabályi hivatkozások stb.) napnál világosabban kitűnik, hogy 2010., 2011 és 2012. években az engem megillető szabadságos napoknál 3-3-3 nappal kevesebbet írt ki, adott ki a T. Munkáltató a részemre, és ugyanígy kevesebb szabadságot kapott a többi heti 36 órában foglalkoztatott többi TVK-s munkavállaló is.

Kérem Önt, hogy tegyen hatékony lépéseket annak érdekében, hogy a heti 36 órában foglalkoztatott munkavállalók a 2010., 2011. és 2011.évre vonatkozóan ki nem adott szabadsága 2013. december 31-ig kiadásra kerüljön a részükre.

Az esetemben összesen 9 nap ki nem adott szabadság kiadását kérem,

mind a T. Munkáltató érdekeire is figyelemmel legkésőbb 2013. december 10. napjáig peren kívüli egyezséggel lezárni.

2013. november

„A többes foglalkoztatással az alábbi észrevételeink vannak:

 Az Mt. 195. § (1) bek. értelmében, több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben, egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg.

A hivatkozott jogszabályhely értelmében, tehát legalább kettő tetszőleges számú munkáltató egy munkavállalóval, egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhat meg. Ebből a mi álláspontunk szerint egyértelműen az következik, hogy a munkavállalóval nem lehet egyszerre több munkakör feladatainak ellátására ilyen atipikus munkaviszonyt létesíteni, hanem kizárólag egyre.  Ezért érdemes átbeszélni a munkakör feladatait az érintett területeken.

A törvény erejénél fogva megszűnik a munkaviszony, amennyiben a munkáltatók száma egyre csökken (Mt. 195. § (5) bek.). Ez abban az esetben történhet meg, amennyiben a munkáltatók mindegyike egy kivételével megszűnik. Ebben a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy a munkavállalók nincsenek tisztában a munkajogi szabályokkal, pláne egy ilyen új atipikus foglakoztatás veszélyeivel, és ha aláírnak egy olyan munkaszerződés módosítást, amelynek eredményeképpen csak egy munkáltató maradna a munkaviszonyban, ezzel akaratukon kívül hozzájárulnának a munkaviszonyuk törvény erejénél fogva történő megszüntetéséhez. Javasoljuk, hogy a több munkáltatós munkaviszonyt létrehozó munkaszerződésben, illetve munkaszerződés módosításban a felek akként is megállapodhatnak, hogy az atipikus munkaviszony megszűnése esetén a korábban a munkavállalót foglalkoztató munkáltató köteles lenne a munkavállalóval munkaviszonyt létesíteni. Ez a munkavállalónak megfelelő garancia lenne, hiszen amennyiben a munkáltatóknak már nem lenne további érdekük az atipikus munkaviszony fenntartása, úgy a korábbi munkáltatónál fennállt munkaviszonya állna helyre.

A 4. ponthoz észrevétel: Addig, amíg a munkaköri leírások nem állnak rendelkezésre, azokat a munkáltatók át nem adják, azzal mindenben nem értenek egyet a munkavállalók, addig nem indokolt a munkaszerződés aláírása, mert ez sok problémát fog előhívni az esetlegesen később átadott munkaköri leírásokkal való egyet nem értés kapcsán. Javasoljuk, hogy a munkaköri leírások még a munkaszerződés módosítás előtt kapják meg az érintett munkavállalók.

Felvetődik az a kérdés, vagy igény is munkavállalói oldalról, hogy ha TVK Nyrt. munkavállalóinak a MOL Nyrt. is munkáltatója lesz, miért nem kapják meg a MOL Nyrt-s munkabéreket, és miért nem a MOL Nyrt. Kollektív szerződésében rögzített magasabb juttatásokat rögzítik a munkaszerződés módosításban. Tudomásunk szerint, már most is van olyan munkavállaló, aki folyamatosan „több hete” a TIFO-n látja el munkafeladatát. Ezért is célszerű a Hay-kategóriák, VBK és törzsgárda felülvizsgálata.   

A vitatott pontok kiegészítése a munkavállalók javaslatai alapján mindenképpen indokolt, illetve azt is kérjük megvizsgálni, hogy az adott esetben valóban indokolt-e minden munkavállaló esetében, a munkaköröket és a feladatokat megvizsgálva az, hogy a jelenleg érvényes munkaszerződésüket egy számukra kedvezőtlenebb módon módosítsák.”

2013. november 13. HKÉ

Kettős munkáltatói munkaszerződésekkel kapcsolatos tájékoztató

Veres Ferenc: Kezdeményezzük, hogy a munkáltató száma egyre csökken, akkor ne szűnjön meg a munkavállalók munkaviszonya.

Ráczné Bodnár Adrienn: Azt a fajta eljárásrendet nem ebben a szerződésben kell rögzíteni.

Kettős foglalkoztatás

„Ráczné Bodnár Adrienn tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kettős munkáltatói szerződéshez egy munkaköri leírást fognak kapni az érintett munkavállalók.

Munkaköri leírást azért nem tudtak adni, mert biankó szerződést kaptak.

Minden munkavállaló eldöntheti, hogy a főnökénél aláírja, vagy aláírás előtt hazaviszi és átolvassa a szerződését.

MOL Nyrt. bérek, szerződés

Ráczné Bodnár Adrienn ad tájékoztató, hogy mik a TVK-s akciók, a VBK egységesítésre, 40 % különbségre ad lehetőséget.

Veres Ferenc szerint érdemes megnézni, felülvizsgálni és összehasonlítani a MOL-os a kategóriákkal.

A HR vezető elmondta, hogy mindez megtörtént, a szerződéseknél ugyannál a HAY kategóriánál ugyanaz a bér. Szerinte MOL oldalról kellett volna csökkenteni. Jövőre lesz egy HAY átvizsgálás.

Veres Ferenc elmondta, hogy nagy ellentétek vannak a TIFO-s és TVK-s munkavállalók között, hogy ez meddig lehet így.

Ráczné Bodnár Adrienn szerint ez nem a kettős foglalkoztatás hatása, hanem a változás kezelése.”

Veres Ferenc: Helyes-e, hogy elsődleges és másodlagos munkáltató van megjelölve a szerződésben?

Tamásné dr. Tóth Margit: A két munkáltató egyenjogú.

Veres Ferenc: a Törzsgárda rendezvényre, aki megy munkaidő kedvezményben, igazolt legyen a napja, aki helyette bemegy, az pedig kapjon túlórát érte.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondta, hogy ez evidens, szólt a főnököknek, hogy mindenképp támogassák.

Veres Ferenc a karácsonyi vásárra tájékoztatót kér.

Ráczné Bodnár Adrienn javaslata, hogy az LN mindenki levelet váltsuk ki Belső közleménnyel.

Veres Ferenc kérdezi a munkáltatót, hogy saját honlapjukra felteheti-e a Humán Koordinációs értekezletről szóló emlékeztetőket.

Ráczné Bodnár Adrienn: nem.

Veres Ferenc szerint a Beszerzés nagyon drágán szerez be (pl. cukor, citromlé), holott szinte bármelyik boltban olcsóbban meg lehet ezeket venni.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondta, hogy MOL-csoport szintűek a Beszerzések. Javasolja, hogy 2-3 hét múlva legyen egy TÁSZ-os nap, ahol ezeket a problémákat meg lehet beszélni az illetékessel.

Veres Ferenc megemlítette, hogy a kerékpárosztásról, állítólag a Tiszaújvárosi Krónikában meg volt jelentetve az, hogy 200 db kerékpárt oszt szét a TVK.

Felmerült kérdésként, hogy a MOL karácsonyi koncertre a TVK miért nem indít busz, holott a MOL-osok mindig kapnak. Kérik a munkáltatót, hogy ismét legyen busz.

Ráczné Bodnár Adrienn megígérte, hogy utána néz, és intézkedik.

Veres Ferenc elmondta, hogy előző nap volt a munkáltatóval a szabadság napokról tárgyalás és kéri az elszámolást.

Ráczné Bodnár Adrienn: Várjuk meg az ítéletet, és majd az ítélet alapján megnézzük.

 

2013. november 25. HKÉ

 

Veres Ferenc: Megvizsgáltuk a TVK-s eredményeket, melyből az derül ki, hogy a TVK kezd kilábalni a válságból. A munkavállalók a 2013-as évet 100%-osan teljesítették, ezt tükrözik az üzemek is. A VBK és törzsgárda tekintetében mi is javasoljuk a MOL-os szintre való felzárkóztatást, továbbá kerüljön kidolgozásra egy bérfelzárkóztatási program. Támogatjuk a beszállási pótlék felülvizsgálatát. Szerinte a 2 %-os emelés kevés, ezért az 5 %-ot javasolja.  A bérfejlesztés mellet javasolja a 80 % -os beállás alatti munkavállalók felzárkóztatását. Nagyon kevés az a bér, amivel felveszik az új munkavállalókat, ugyanakkor még a cafetéria sem jár nekik 6 hónapig. Akik most beléptek a vállalathoz, azok közül is sokan már jelezték felé, hogy inkább elmennének, mert kevés a bérük. A készülék beszállási pótlék módosítását még megvizsgálják.

Veres Ferenc tájékoztatja a Munkáltatót, hogy az elmúlt években foglalkoztak a beszállási pótlék felülvizsgálatával és megállapították, hogy egy külső cég több millió forintért vállal hasonló tisztításokat, ami többszöröse a TVK-s munkavállalók díjazásával szemben.

Ráczné Bodnár Adrienn: a munkáltató álláspontja, hogy megvizsgálják, és utána megmondják, hogy milyen a realitása az emelésnek. Azt mindenki tudja, hogy nagyjavítás előtt áll a TVK.  Felül kell vizsgálni a mellékletet is.

Veres Ferenc a mozgó büfével kapcsolatban elmondta, hogy még mindig nincs megoldva, a szolgáltatás a mostani szolgáltatónak a Szolgáltatási szerződés szerint kellene ellátni a tevékenységet, ha nem csinálja, akkor miért nincs szankcionálva? Már régen kötbérezni kell volna.

A nagy büfé nyitva tartását meg kellene módosítani délután 2-től 4-ig, azon munkavállalók részére, akik még ennivalót szeretnének vásárolni a délutános műszakban. Az lenne jó, ha a mozgó büfét újra indítanák.

2013. december 20. bértárgyalás

A szakszervezetek közös véleménye még mindig 5 %. Úgy gondolják, hogy a 3,5 %-os bérfejlesztés már megállapodási alap lehet, de még egyeztetniük kell. A törzsgárda és a VBK összegének MOL-os szintre emelését továbbra is szükségesnek tartják!

Veres Ferenc azt kérdezi, ha a szakszervezetek elmozdulnak a kért értékről és 3,5%-ot mond, akkor lehet-e még ebben az évben folytatni a bértárgyalást?

Ráczné Bodnár Adrienn: Ha 3,5 %-ot mond az érdekvédelem, akkor neki elő kell készülnie, hogy a menedzsment felé bemutassa, így már ez ebben az évben nem lehetséges a folytatás.

Érdekképviseletek közösen megállapodtak a szünetben abban, hogy 3,5 %-nál meghúznák a felső határt, illetve kérik, hogy cafetéria jegyzést minél hamarabb elindítani.

Veres Ferenc: A csoportos létszámleépítés a jövő évben is folytatódni fog, szeretné kezdeményezni, hogy ugyanazt a megállapodást, amit már egyszer meghosszabbítottak, most is hosszabbítsák meg.

Veres Ferenc elmondta, hogy a szabadság kiadása tárgyú perben a bírói végzés alapján a munkáltatónak a szabadságot ki kell adni.

Ráczné Bodnár Adrienn tájékoztatta a VÉSZ elnökét, hogy a munkáltató megfellebbezte a bíróság ítéletét. Nem fogadták el a bíróság intézkedését.

A PP4 kezdeményezte a 12 órás munkarend bevezetését. Szakszervezetünk továbbra sem támogatja a 12 órás munkarend bevezetését a termelés területén.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. februárban ismét együttműködési megállapodást kötöttünk a Gyula, Hőforrás Hotellel, mely szerint tagjaink és családtagjai kedvezményes üdülést vehetnek igénybe.

Május 1-re étel és ital jegyet adtunk tagjainknak. Nőnapra pedig bonbonnal kedveskedtünk hölgy tagjainknak.

2013. augusztus 3. kirándulás Kecskemétre, a Repülőnapra.

2013. szeptember 7. Horgászattal, főzéssel egybekötött családi nap Folyáson a Templom tónál.

2013-ban 170.000 Ft segélyt osztottunk szét tagjainknak.

Decemberben karácsonyi vásár.

A karácsonyi ajándék késkészlet volt.

 

Tisztelt Munkavállalók!

Az alkalmazottak számára nehézséget okoz az elért életszínvonal megtartása is. Nem hogy nyereséget nem tud realizálni az átlagember, de még a megélhetése is veszélyben van. Igazi változást csak az hozhat, ha a munkavállalói szolidaritás ereje érzékelhető lesz. Ma ugyanis hatalmas a megosztottság a dolgozók körében. Amíg ez fennáll, addig nem javul a helyzet, inkább még rosszabb lesz. Tudjuk, hogy léteznek érdekkülönbségek a munkavállalók között, de vannak olyan alapelvek, amelyek minden dolgozónak érdeke.

 

Csatlakozz a VÉSZ-hez!

A csatlakozásoddal azt fejezed ki, hogy szükségét érzed egy szervezetnek, ami a munkavállalónak, mint embernek az érdekeit védi.

 

Minden egyes csatlakozás erősíti a szakszervezetet, aminek következtében megnő az esélye, hogy mint munkavállalónak javulni fog a helyzeted, a jövedelmed. A döntés mindenkinek a saját érdeke, hiszen nekünk nincsenek mögöttes szándékaink, csupán a munkavállalók segítése, képviselete. Nem a megosztást, hanem az összefogást pártoljuk!

 

A közömbösség egyenlő a jelenlegi helyzet támogatásával!

 

Szervezetünk akkor lesz erősebb, tárgyalóképesebb, meggyőzőbb, ha létszámunk nem csökken, hanem nő és a tárgyalóasztalnál minél több munkavállalót képviselhetünk. Maga a létszámnövekedés is egyfajta jelzés a munkáltató felé, hogy elégedetlenek vagyunk. Ezért, ha úgy érzitek, hogy fontos számotokra, hogy igényeitek, elvárásaitok eljussanak a munkáltatóhoz, ha szükségesnek érzitek, hogy valaki kiálljon mellettetek és harcoljon az érdekeitekért, akkor támogassátok továbbra is azt a törekvésünket, hogy hangunkat minél hangosabban hallassuk! Csak akkor tudunk hatékonyan működni, ha kellő számú tagság áll mögöttünk.

 

A mi erőnk az összefogásban, az egymás iránti szolidaritásban rejlik.

Szükség van tehát valamennyi munkavállalóra!