Visszatekintés 4.


2012.

Munkavállalói zuhanyzók felújítása

A VÉSZ képviseletében elmondták, hogy az Olefin 2-ben a hibák kijavításra kerültek, de még így is van néhány munkavállaló, akinek nem megfelelő az előre beállított hőmérséklet. Ezek szerint mégsem tökéletes a rendszer, sőt előfordul, hogy a beállított hőfok naponta változik, nem állandó. A VÉSZ kiemelte, hogy ha már csak egy ember nem tudja használni a zuhanyzót a hőfok miatt, akkor az probléma, mivel rákkeltő anyagokkal dolgoznak a Munkavállalók.

A Munkáltató ismételten kiemelte, hogy a kialakított rendszer a törvényi előírásoknak megfelel, de arra valóban nem alkalmas, hogy mindenkinek jó legyen a hőfok.

A VÉSZ elmondta, hogy a cél az volt a rendszer kialakításánál, hogy gazdaságos legyen, illetve a csaptelepek ellopásának megakadályozására. Ehhez képest ott, ahol ki lett építve az új rendszer, ott nem is fordultak elő lopások. A Munkáltató elmondta, hogy az új rendszer kiépítésének helyszínei a szükségnek megfelelően lettek kiválasztva, olyan üzemek, ahol a rendszer avultsága nélkülözhetetlenné tette a felújítást. E szempontok mellett kerülhet csak figyelembe vételre a takarékosság.

A VÉSZ elmondta, hogy azt kellene elérni, hogy az üzemeltetés közben egy folyamatos hőfok tartható legyen, ehhez megpróbálják az optimális hőfokot megtalálni, hogy a Munkavállalók egy konszenzusos megoldást találjanak.

A Munkáltató elmondta, hogy a továbbiakban nem lesz ilyen beruházás. Most az új rendszer kiértékelése, tapasztalatok begyűjtése folyik. Egy olyan közös állásponton kell a továbbiakban gondolkodni, ami gazdaságos, javít a jelenlegi helyzeten és ésszerű, tényszerű okokkal van alátámasztva.

Segédmotoros kerékpárok használata a TVK területén

A VÉSZ képviseletében kiemelték, hogy ezek a motorok műszaki vizsgával, rendszámmal rendelkező motorok, csak kisebb cm3-as a motor, nem veszélyesebbek, mint a személygépkocsik, amik sebesség korlátozással közlekedhetnek a TVK területén.

A Munkáltató elmondta, hogy ennek kapcsán majd az EBK fog nyilatkozni, de egyik társegység sem támogatja ezt a lehetőséget. A társegységek a veszélyességre hivatkoznak. A Munkáltató az Érdekképviseletek rendelkezésére fogja bocsátani a társegységek véleményét, ami ha nem lesz kielégítő az Érdekképviseletek számára, akkor az EBK meg lesz hívva egy következő HKÉ-ra, a téma megvitatására.

Csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos konzultációról

2012. március 08.

Számvitel szervezetének csoportos létszámleépítése

A VÉSZ elmondja, hogy az Üzemi Tanács által feltett kérdésekre várják a választ és kiemelik, hogy milyen sajnálatos az, hogy a Társaság ebbe a helyzetbe jutott.

A Munkáltató a következőkben válaszol a feltett kérdésekre:

  1. A Munkáltató elmondja, hogy az igazgatóság nem hagyná jóvá a Számvitel szervezetének csoportos létszámcsökkentését akkor, ha ez a lépés nem eredményezne valóban költségmegtakarítást.
    A Munkáltató elmondja, hogy nincs folyamatban a Társaságnál más kiszervezés. A vezérigazgatói fórumon elhangzott 13 milliárd Ft-os eredményességet javító koncepcióba benne foglaltatik a szóban forgó kiszervezés, de ez csak kis mértékben járul ehhez hozzá.
    A Munkáltató hangsúlyozza, hogy jelenleg nem számol a számvitel területén kívül további leépítéssel.
    A Munkáltatónak továbbra is célja, hogy a tiszaújvárosi munkahelyek száma megmaradjon.
  2. A Munkáltató kiemeli, hogy mivel jelen helyzetben nem jogutódlásról van szó, az összes érintett kolléga meg fogja kapni a törvényi előírásoknak megfelelő mértékű végkielégítést. A végkielégítésen felül természetesen minden Munkavállalót megilleti az időarányos VBK juttatási keret, ez lejegyezhető, felvehető és elkölthető számukra.

Minden érintett Munkavállaló, aki ez évben törzsgárda jutalomra esedékes lett volna, az meg fogja kapni ezt a jutalmat a munkában töltött utolsó munkanapján, az egyéb járandóságokkal együtt.

Azok a Munkavállalók, akik közel állnak a nyugdíjhoz, legyen az akár a nyugdíjkorhatár betöltése, 40 éves szolgálati jogviszony vagy egyéb jogcímen létrejövő nyugdíjas jogviszony lehetősége lesz a rendelkezési állomány igénybe vételére. A végkielégítés és amennyiben rendelkezik az adott munkavállaló rögzített illetménnyel akkor ennek együttes összege lesz időarányosan elosztva.

Azon munkavállalók számára, akik hosszabb ideig nem tudnak elhelyezkedni nem, tud a Munkáltató pluszjuttatást adni, hiszen ez pozitív diszkriminációt valósítana meg.

A VÉSZ kérdésére a Munkáltató elmondja, hogy az érintett munkavállalók részére a TÉR kapcsán járó teljesítményösztönző összege is ki lesz fizetve a leszámolás napján, hiszen ez év április 01-én állományban lesznek, ami a feltétele a kifizetésnek.

2012. március 20.

A VÉSZ kérdése, hogy egész évre kifizethető-e az étkezési jegy a VBK-ból, mivel kifizetéskor már csak 2 hónap választja el a Munkavállalókat a 2. félévtől.

A Munkáltató elmondja, hogy a szolgáltató nincs felkészülve a címletelésre, nincs elegendő csomagolásra kész Erzsébet utalvány. A megrendelési folyamatot elindította a Munkáltató, ha fennakadás történik az utalványok kiosztásában, akkor tájékoztatni fogja a Munkáltató az Érdekképviseleteket.

2012. március 27.

VÉSZ: Olefin 2 üzem: tervezi-e a Munkáltató, hogy megállítja az Üzemet?

Hodossy Úr tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a kérdéskört folyamatosan vizsgálja a Menedzsment. A Társaság jelenlegi gazdasági helyzetérő a vezérigazgató – helyettes Úr beszámolt, a piac továbbra sem kedvez, viszont az elmúlt két negyedévhez képest javuló tendenciát mutat. Finomítás szintjén is nagy a gond, a piac nekik sem kedvez, biztos abban, hogy a Menedzsment erre reagálni fog.

VÉSZ: Kollektív Szerződés mellékleteit mikor írhatják alá az Érdekképviseletek?

A Munkáltató tájékoztatta a jelenlévőket hogy a végleges EBITDA adatok nyilvánvalóvá váltak, a 2012. évi Q3 értékek még nem véglegesek, így várhatóan az aláírás a jövő héten fog megtörténni.

A vállalt, kormány által előírt bérfejlesztés az e hónapi számfejtéssel januárra visszamenőleg meg fog történni.

A VÉSZ kéri a Munkáltatót, hogy készítsen kimutatást arról, hogy az elvárt bérfejlesztés területileg illetve Üzemekre lebontva hány ember volt érintett.

2012. április 20.

A VBK 2. féléves kifizetések is egy összegben fognak-e megtörténni.

A Munkáltató elmondja, hogy a válasz megadásához még szükség van vezetőségi döntésre. Várhatóan a 2. féléves utalványok osztása 2012. július 01-től fog megtörténni, ennél hamarabb jogszabályi előírások miatt nem lehet osztani.

A VÉSZ kéri, hogy Hay kategória eloszlás szerint a Munkáltató adjon ki egy tájékoztatót, ami az elvárt bérfejlesztést is tartalmazza már.

Az új MTMR rendszerrel kapcsolatban a VÉSZ képviselője elmondja, hogy megküldték a Munkáltató felé álláspontjukat. Az értékelés módszertanát elfogadják, de a bérfejlesztés hozzá csatolása a teljesítményértékeléshez nem elfogadható, nem illik bele abba a rendszerbe, amit a szakszervezet képvisel.

A Munkáltató elmondja, hogy mivel egy szabályzatról beszélünk az Érdekképviseleteknek véleményezési jogköre van, együttdöntési nincs. A Munkáltató elmondja, hogy a szabályzat a bérfelosztás módszertanát nem határozza meg, csak azt mondja ki a szabályzat, hogy a II-es értékelés esetén a munkavállaló a bérfejlesztésnek maximum a 60%-át kaphatja meg.

A VÉSZ elmondja, hogy a rendszerrel az a probléma, hogy a teljesítményértékelés esetén az előző év teljesítménye kerül értékelésre. A VÉSZ álláspontja szerint nem szerencsés egy értékelést kétszer alkalmazni. A VÉSZ továbbra is ragaszkodik az eddig is alkalmazott módszerhez, miszerint a bértárgyalás folyamán állapodtak meg a szakszervezetek a bérfejlesztés mértékéről és felosztási módjáról.

A Munkáltató válaszul elmondja, hogy csak az eddigi teljesítményhez, az előző évi értékekhez lehet kötni a bérfejlesztést, tárgyévihez nem, hiszen ott még nem történhet meg értékelés az év elején az az évi célokra. A munkáltató felhívja az érdekképviseletek figyelmét arra, hogy az érdekképviseletek kérésére került ki a teljesítményösztönző a bértárgyalási elemek közül.

A VÉSZ elmondja, hogy megküldték a Munkáltató felé álláspontjukat. Az értékelés módszertanát elfogadják, de a bérfejlesztés hozzá csatolása a teljesítményértékeléshez nem elfogadható, nem illik bele abba a rendszerbe, amit a szakszervezet képvisel.

A VÉSZ arra kéri a Munkáltatót, hogy járjon utána annak a problémának, hogy a munkaköri mobiltelefonokkal az internet hozzáférés nem megoldott.

A VÉSZ képviselője elmondja, hogy a TVK területén a belső közlekedéssel gondok vannak. Hatalmasak a kapuknál a torlódások. Sok külsős, vállalkozói gépkocsit engednek be a TVK területére. Kérdésük, hogy mi alapján dől el az, hogy ki kap behajtási engedélyt.

Felvetés, hogy felül kell vizsgálni a Munkáltató által támogatott szemüvegvásárlást, mivel a jelenlegi szolgáltató monopolhelyzetben van.

2012. május 14.

Felvetés, hogy esetleg a TVK-s öltözőt le kellene zárni és elválasztani a külsősöktől.

A Cafeteria osztás tapasztalatai napirendi pontban a VÉSZ javasolja, hogy a későbbi átvételi lehetőségekről is adjanak tájékoztatást a dolgozók felé.

A TÉR értékelés/kifizetés helyzete napirendi pontban a VÉSZ kifogásolja, hogy a munkavállalók nem értik az igazgatósági keretkorrekciót.

HR- A TÉR kifizetés nem lehet magasabb, mint az adott igazgatóság 9%-os kerete, így a teljesítés arányában a 9%-ra visszakorrigálásra kerülnek az összegek, ez a korrekció fenntartja a jól teljesítő és a kevésbé jól teljesítő szervezetek közötti különbséget és azt az elvárást is teljesíti, hogy nem lehet a kifizetés magasabb összegű, mint 9%.

IKEA vevői audit napirendi pontban a VÉSZ jelzi, hogy a felvetést az tette szükségessé, hogy felmerült az, hogy az auditorok titkos szerződésekbe kértek betekintést, fotóztak, illetve a megszokottól eltérő/magánéleti kérdéseket tettek fel a munkavállalóknak.

Busa B.- Előadást tartott az audit részleteiről és eredményeiről. Jelzi, hogy az IKEA nem a standard kérdésekre volt kíváncsi, sokkal inkább a munkavállalókat érintő kérdésekre. A korábban megérkezett standard kérdéseknek és előírásoknak a TVK megfelelt. Az EBK területén a hulladékgazdálkodás volt fontos számunkra. a felelősségi határvonal kérdését kívánták áttekinteni. A nyitómegbeszélésen tisztázták, hogy a fényképezéshez a területi vezető engedélye szükséges, a technológiát nem is fényképezték, csupán a piktogramokat és a hulladékot. Az auditot követően megérkeztek a megállapodások. A kötelező IWAY feltételeknek a vállalat megfelelt.

Csapó Zs. – Az auditorok ellenőrzött partnerek, a kereskedőkön keresztül érkeztek, nem auditálhat bármely cég.

Busa B. – A hulladékkezelés, - szállítás merült fel kérdésként, a címkézés és tárolás nem volt egyértelmű a területen. Arra a határpontra voltak kíváncsiak a TVK és a vállalkozó között ahol a hulladék átadásra kerül. Ha a hulladékudvar rendben lett volna, akkor a szerződések kérdése sem merült volna fel. A szerződés nem is került bemutatásra, illetve a felek titoktartási megállapodást is kötöttek.

2012. június 22.

Veres Ferenc érdeklődik, hogy a HAY kategóriák megfelelnek-e a MOL-ban alkalmazott kategóriáknak.

HR - A két legalsó sáv kivételével igen. MOL-tól érkezett javaslat, hogy egy egyszeri megállapodás megkötésével, az új Mt. rendelkezései kapcsán szeptember 30-ig kell megfelelést elérni. Egységes változásokra számíthatunk, a Glokál projekt jelentős módosításokat tesz szükségessé.

Az új munkaruha nem megfelelő, nem antisztatikus, felülvizsgálatot kér az EBK-tól, illetve más a második mosásnál romlik a ruhák feszessége. Az O1 üzemben jelezték, hogy a mosásra csak 3 hetes határidőt kapnak és a leállás során ennél gyakrabban kellene tisztítani a ruhákat, kénytelenek szennyezett öltözésben dolgozni a melegben.

A Vodafone tájékoztatása szerint a Flotta-csomagok díja megemelkedik, új csomagot is kínálnak. Az előfizetés díja 400 Ft-tal emelkedik az új adó miatt. Nincs Telenoros térerő a vezénylőkben (O1, HD1)

2012. június 28.

Kompaund-os munkatársak: 2012. június 30.-án 3 munkavállaló határozott idejű megbízása jár le. Az üzemvezető tájékoztatása szerint a dolgozók munkájára legkésőbb 2012. év végéig tart igényt. A munkavállalók választhattak több lehetőség közül, így közös megegyezéssel távozhattak még a régi Mt. előírásainak megfelelően. Ezzel a lehetőséggel egy fő élt, a másik két munkavállaló megbízását meghosszabbítják. A VÉSZ érdeklődik, hogy nem lehetne-e valahová elhelyezni a dolgozót. HR- az érintett jelentkezzen a HR osztályon a kérésével.

A VÉSZ kérdést tett fel a szabadságok kiadásával kapcsolatban.

HR- Az új rendelkezéseknek megfelelően fogják számítani a kiadásra kerülő szabadságot. Tisztázzák, hogy a TVK Nyrt. vezetőnek minősülő munkavállalói a TVK vezérigazgatója, két helyettese illetve a TMSZ-ben szereplő szervezeti egységek vezetői. Bemutatják az új munkáltatói jogkörökre és bizalmi munkakörökre vonatkozó szabályzatot. A kiemelt munkavállalók esetében szerződésmódosításra kerül sor.

VÉSZ kérdésként merült fel a munkásszálló helyzete, bezárása az év végével.

HR – Nagy a felújítás költsége, egy felmérés készült az épület kapcsán. Az ÜT egyetértési joggal bír, el lehet kezdeni a tárgyalásokat ebben a kérdésben.

VÉSZ – Az egyik munkavállaló jelezte, hogy év közben szeretne buszos közlekedésre átállni, de a VBK kerete már nem engedi meg, befizetheti-e a különbözetet?

A Munkáltató tájékoztatta a szakszervezetet, hogy lehetőség van készpénzes befizetésre is.

2012. augusztus 21.

Élelmiszerbolt pályáztatásának helyzete:

A VÉSZ javasolja, hogy a friss felvágott árusítást is biztosítsa majd az élelmiszerbolt, mert ennek hiánya az előző élelmiszerboltnál is problémát jelentett.

EBK szervezeti cél értelmezése:

A VÉSZ kérdése, hogy miért került ki később a cél magyarázata az intranetre, minthogy aláírták volna a munkavállalók.

A munkáltató elmondja, hogy a cél tartalma és annak magyarázata nem most készült el, az intranet felületére való felkerülése csak a közérthetőséget segíti. A vezetők már jóval hamarabb tájékoztatást kaptak a célról, mivel az ő feladatuk, hogy beosztottaikkal ezt ismertessék – így az intraneten megjelent magyarázat számukra jelentett segítséget, hiszen még nem minden munkavállaló írta alá a célkitűzéseket.

„Ügynökök” beléptetésének tiltása a TVK területére

A VÉSZ kérése, hogy a Munkáltató ne tegye lehetővé olyan szolgáltatást nyújtó cégek embereinek a beléptetését, akik ezzel visszaélve reklámozni és értékesíteni próbálják termékeiket.

A Munkáltató elmondja, hogy bár egyetért a kezdeményezéssel, a munkavállalókat nem akadályozhatja meg külső szolgáltatók igénybevételében (pl. ételrendelésben), így az ilyen visszaéléseket egyelőre nem tudja megakadályozni.

2012. szeptember 11.

A TVK Nyrt. Kollektív Szerződésének tárgyalásáról

Ráczné Bodnár Adrienn: a 21. pontban kerül tisztázásra a végkielégítés és a rögzített illetmény felhasználásának módja. Az új Mt. 78. pontja határozza meg az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó körülményeket, melyeket a munkáltató javasol szerepeltetni a KSZ-ben. A KSZ 23. pontja, mely a munkaviszony a munkavállaló által történő jogellenes megszüntetésére vonatkozik, szintén változik (kizárólag szövegében). A 25. pont, mely a hátrányos jogkövetkezmény kiszabására vonatkozó eljárást szabályozza, a javaslat szerint úgy változik, hogy bevezetésre kerül egy 15 napos határidő, mely alatt mindkét fél kezdeményezheti a munkavállaló meghallgatását olyan esetekben, amikor a munkavállaló nyilatkozata befolyásolhatja a tényállást.

Biri László javasolja, hogy minden esetben kerüljön sor a munkavállaló meghallgatására.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondja, hogy meghallgatásra az esetek 95%-ban sor kerül, kivéve olyan esetekben, amikor a tényállás teljesen egyértelmű.

Veres Ferenc jelzi, hogy nincs kifogásuk a 15 napos határidővel szemben, de kifogásolja, hogy sok esetben olyan rövid idő alatt kerül sor a meghallgatásra, hogy munkavállaló nem tud felkészülni.

Biri László javasolja, hogy a szövegbe kerüljön be, hogy lehetőség szerint meg kell hallgatni a munkavállalót.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondja, hogy ha a munkáltató meghozta döntését, a munkavállalónak 30 nap áll rendelkezésre, hogy az ellen a bíróságon panasszal éljen. A cél az, hogy ne azonnal a bírósági fázisba lépjünk. A javasolt változtatás a munkavállalók számára jelent pozitív változást.

Veres Ferenc jelzi, hogy véleménye szerint a nagy stressz miatt a munkavállaló egy meghallgatáson sokszor nem azt mondja el, amit gondol. Szükség lenne 3-4 napra, hogy átgondolhassa mindezt.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondja, hogy a szakszervezet számára mindig fennáll a lehetőség, hogy részt vegyen ezeken a meghallgatásokon.

Veres Ferenc elmondja, hogy a meghallgatásokat követően előfordulhat, hogy 2-3 nap múlva jut a munkavállaló tudomására új információ. Ilyenkor lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azt is közölhesse.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondja, hogy egy új körülmény a munkáltatói jogkör gyakorlója számára is fontos. Ha szükséges, sor kerülhet akár a jegyzőkönyv módosítására, kiegészítésre, illetve a munkavállaló az intézkedést megtámadhatja.

A TVK Nyrt. által bejelentett csoportos létszámcsökkentés kapcsán a munkáltató által kezdeményezett konzultációs megbeszélésről

2012. október 3.

Veres Ferenc a következőkről számol be: A közös munka miatt vagyunk itt. Mindannyiunk célja, hogy a konzultáció 15 napja alatt olyan megállapodást kössünk, hogy a csoportos létszámleépítés a biztonságos üzemeltetést ne veszélyeztesse, hogy a távozók problémáit kezeljük, illetve a maradókét is. Önkéntes távozási csomagról kezdtek beszélgetni a kollégákkal, közös álláspontot szeretnének a MOL-os társszervezetekkel, céljuk egy mindenki által támogatható Önkéntes távozási csomag létrehozása. Holnap (2012. október 4-én) Százhalombattán megbeszélés tartanak a MOL-os társszervezetekkel és egy javaslatot készítenek elő, melynek támogatására számítanak. A következő konzultációra a javaslat várhatóan elkészül, illetve addigra kiderül, hogy az Üzemi Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezetek közül ki támogatja ennek tartalmát.

Ráczné Bodnár Adrienn a következőket teszi hozzá az fentiekhez: a Termeléssel külön tárgyaláson foglalkozunk. Mindenképpen szem előtt kell tartani a Biztonságos működés és minimum létszámokat.

Veres Ferenc megjegyzi, hogy a Szakszervezet és az Üzemi Tanács feladata, hogy a csoportos létszámcsökkentésben érintettek számát felülvizsgáljuk, de fontos az is, hogy egy önkéntes távozási csomagot előkészítsünk. Holnapra MOL-os szakszervezetekkel közösen egy javaslati csomagot állítanak össze.

A TVK Nyrt. által bejelentett csoportos létszámcsökkentés kapcsán a munkáltató által kezdeményezett konzultációs megbeszélésről

2012. október 8.

Veres Ferenc – jelzi, hogy eddig is voltak problémás területek. Lehetőség szerint meg kell vizsgálni, hogy a létszámleépítést követően nem lesznek-e olyan munkakörök, melyeket nem lehet egyedül végezni. Ha a feladatok nőnek, akkor előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy ezeket nem lehet biztonsággal ellátni.

Vályi Nagy Tivadar – elmondja, hogy ha a minimum létszám nem változik, akkor ennek kérdésnek nincs értelme. A biztonságos munkavégzés megkérdőjelezése is pánikkeltésként tűnik fel.

Veres Ferenc - A 133 fő nem végleges létszám, meg kellene vizsgálni egy termeléstámogató csoport létrehozását. A leépítés helyett a munkavállalók ebbe a csoportba kerülnének, amivel hatékonyság növelést lehetne elérni leépítés nélkül. Főbb feladatai közé tartozna: kisebb karbantartási feladatok, télen az emelt létszám biztosítása, fagytalanítás, szabadság és pluszpihenők kiadása túlóra felhasználás nélkül, poszt betanulás elősegítése, és belülről pótolhatják a távozókat, majd a butadién felépítése során átirányíthatók, megtartva 10-20-30 főt indokolt formában egy ilyen csoportban. Ez nagy előrelépés lenne.

Vályi Nagy Tivadar – Nem arról van szó, hogy 50 jól képzett szakember távozik. Elsősorban a nyugdíjasok helyzetét vizsgáljuk felül. Támogatjuk a nyugdíjkedvezmény kérdését is. Középtávon ez megoldást jelent a 4 műszakos munkavállalóknak. A vállalat mindig is partner volt a korengedményes nyugdíj kérdésében. A helyzet most olyan rossz, hogy nincs más lehetőség rá, hogy csökkentsük költségeinket.

2012. november 23.

Az értekezlet előre meghatározott témája: a Kollektív Szerződés módosítása.

A Munkáltató az Érdekképviseletek részéről előzetesen felvetett, mobiltelefonokra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy egyelőre nincs szerződésünk a Telenor szolgáltatóval, valamint a szolgáltató nem minden esetben küldi ki jól a Munkavállalók számláját. Azonban akiknek jó számlát küldtek ki, azoknak most, a karácsonyi jutalom kifizetésekor vonják le fizetésükből a kiszámlázott összeget.

2012. november 26.

Bértárgyalás

Veres Ferenc elmondja, hogy mind a munkavállalók, mind pedig az érdekképviseletek aggasztónak találják Magyarország és a TVK jövőképét. Elmondja továbbá, hogy 2008. óta reálkereset-csökkenés tapasztalható, a változásokat a TVK-s dolgozók is megérzik. Sokan közülük hónapról-hónapra élnek. Volt alkalmunk megismerni MOL-os ajánlatot, amiben hasonló kondíciókat láttunk. Csoport ügyvivői ülésen megfogalmazódott, hogy a műszakpótlék, a karácsonyi jutalom csökkentése és a 36 órás munkahét felemelése 40 órás munkahétre számunkra elfogadhatatlan.

Vályi Nagy Tivadar elmondja, hogy az EBIDTA egy publikus és tartalmilag jól definiált mutató, melyet manipulálni nem lehet. A TVK talpon maradásának záloga a működésünk hatékonysága, illetve hozzáteszi, hogy minden munkavállalónak van hatása az EBIDTA-ra.

Veres Ferenc kérdezi, hogy a 36 órás munkarend megszüntetése esetén a munkáltató tervezi-e a 10%-os olefingyári pótlék elvételét? Továbbá jelzi, hogy a műszakpótlékokkal kapcsolatosan közös álláspontot fognak az érdekképviseletek kialakítani, és hogy véleménye szerint a műszakpótlékok mértékéből nem szabad engedni.

2012. november 27.

Tiltakozó levél

TVK Nyrt.

Pethő Zsolt vezérigazgató úr részére

Tárgy : tiltakozás csoportos létszámleépítéssel összefüggésben, a 36/40 órás munkarendre való áttérés valamint a tervezett 5 műszakos munkarend bevezetésével kapcsolatban

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Szakszervezetünk azzal a szándékkal fordul Önhöz, hogy a TVK Nyrt. vezetése által tervezett intézkedések - az érintett területeken - a 36 órás munkarendről 40 órás munkarendre való áttérés, valamint a 40 órás munkarendben folyamatos műszakban dolgozó munkavállalók 4 műszakról, a minimum létszámot magában foglaló 5 műszakos munkarend elképzelés ellen TILTAKOZZON!

Nem látjuk sem megalapozottnak, sem életszerűnek a management által felvázolt fizikai területen dolgozó munkavállalókat érintő elképzeléseket, hiszen a jelenlegi helyzetben is a műszakban dolgozó kollégák erejükön felül teljesítik egyre bővülő napi feladataikat, feszített műszaklétszám mellett!

A Vezetés által ismertetett lehetséges munkaidő - munkarend változtatásokról, melyek magukba foglalják a létszámcsökkenést, mint „hatékonyság növelő intézkedés”, üzemegységek összevonásáról, valamint üzemek által végzendő tevékenységek bővüléséről, nem készült egyetlen hatástanulmány, vagy jövőbeni lemodellezés sem, melyből kiderülhetne a tervezett intézkedések hosszú távú hatása, mind a TVK Nyrt. gazdaságos működése a legmagasabb szintű biztonság mellett, mind pedig a munkavállalók fizikai és pszichikai terhelhetőségének határára vonatkozólag!

Továbbá elfogadhatatlannak tartjuk a 36 órás munkarend 40 órára való növelését, hiszen egyszerű statisztikai számoktól még az expozíció, mint veszélyforrás nem szűnik meg!

Úgy gondoljuk, hogy a TVK Nyrt. minden munkavállalója már régen túl van képességeinek, fizikális valamint szellemi terhelhetőségének határán. Továbbá a drasztikus energia árak mellett, nem tartjuk elfogadhatónak a létszámcsökkentést, mint hatékonyság növelő intézkedést, ezért felhívjuk a Tisztelt Vezérigazgató Úr figyelmét, hogy a Managementtel együtt mérlegeljék a tervezett intézkedések tartós hatását a TVK Nyrt. működésére vonatkozólag, különös figyelmet szentelve a fokozottan tűz és robbanásveszélyes környezetben végzett biztonságos üzemeltetést!

Tiszaújváros, 2012. 11. 27.

a VÉSZ vezetése

2012. december 3.

Varga László – Kérdést tesz fel a túlmunka időtartamát illetően, lehet-e 12 órát dolgozni?

Ráczné Bodnár Adrienn – Ez a maximum, ennél többet nem lehet, ahol 12 óra az alap munkaidő, ott túlóra csak a pihenőnapon rendelhető el.

Veres Ferenc - Az elmúlt napokban közel 300 emberrel beszélt, minden üzemben. Elmondja, hogy a munkavállalók mindenhol fel vannak háborodva, mérgesek, elkeseredettek. A létszámleépítés és a tervezett szankciók mélységesen megdöbbentették a munkavállalókat. Elvárják a szakszervezetektől, hogy lépjenek, és ne hagyják ezt. Egy tiltakozó levél készült, 250-en írták alá, átadja azt, kéri, hogy továbbítsák a vezérigazgató úr felé. Ez tükrözi a munkavállalók bizalmának elvesztését, változást szeretnének.

Vályi Nagy Tivadar – Kéri a változás tisztázását.

Veres Ferenc – A munkáltató hozzáállását kívánják megváltoztatni.

Veres Ferenc – A szakszervezeti tagok és munkavállalók kérik a tájékoztatást, mert a munkáltató nem ad információt. Ez a tiltakozás enyhe formája. Az egyeztetések folyamán szervezetünk a munkavállalók véleményét hozza tovább.

Varga László - A tiltakozó levél munkavállalói igény volt. Még el sem olvasta a munkáltató ezt a levelet és már letiltakozta. E mögött nem volt uszítás, amit leírtak, ott az elképzelés szó szerepel, nem eldöntött tények.

Vályi Nagy Tivadar – A munkáltató egyeztetést kezdeményezett, ennek van eredménye. A gazdasági helyzet világos, sokkal nagyobb létszámcsökkentés nem elképzelhető, a minimum létszám nem változott. Ez úgy jelenik meg, hogy a tiltakozás a szakszervezetektől indult el, felesleges a feszültség gerjesztése.

Veres Ferenc – Javasolja a HAY kategória átalakítását MOL csoportos bérrendszerré.

2012. december 7.

Vigh-Kis Anasztázia köszönti a résztvevőket és elmondja, hogy a mai humán koordinációs megbeszélés témája a kollektív szerződés főszövegének tárgyalása. Mindezek mellett tájékoztatja az érdekképviseleteket a HDPE-1 üzemben folyó meghallgatások helyzetéről.

Veres Ferenc és a Humán erőforrás képviselői jelzik, hogy ezek nem hátrányos jogkövetkezmény kiszabására vonatkozó eljárások voltak, hanem meghallgatások és a munkavállalóknak joga lett volna megtagadni a válaszadást, de ezzel e lehetőséggel egyikük sem kívánt élni. A Humán erőforrás képviselői továbbá hozzáteszik, hogy a meghallgatások elején a munkáltató képviselői minden esetben elmondták, hogy miért folynak a meghallgatások.

Ezt követően Veres Ferenc jelzi, hogy a Telenoros elektronikus számlainformációs rendszerben valami nincs rendjén, mert ha valaki belép a saját kódjával, akkor idegen szám számlainformációit (is) látja, ami adatvédelmi problémákat vet fel. Ismerteti továbbá, hogy a VÉSZ számára fenntartott parkolóhelyen rendszeresen parkolnak, melyre intézkedést kérnek. A Munkáltatót kéri, hogy a VÉSZ számára fenntartott két irodára továbbra is igényt tartanak, nem lenne jó megoldás, ha az MFSZ képviselői használnák a másik irodát, erre más megoldást kellene keresni.

2012. december 14.

Munkáltató 2013 évi bérjavaslata

Ráczné Bodnár Adrienn, HR vezető üdvözli a jelenlévőket, tájékoztatást ad a témakör kapcsán. Elmondja, hogy a munkáltató a szándékával és az érdekképviseleti oldal javaslataival egyezően módosította ajánlatát, melyet be is mutat. Rögzíti, hogy a munkáltató célja és javaslata a rövidtávon elért megegyezés, a munkáltatónak további lehetősége módosításra nincs.

Elmondja, hogy a MOL Nyrt és a Petrolszolg megállapodása is ismert. A 2013-as bérfejlesztés a TVK esetén 1,5%, a műszakpótlék és karácsonyi jutalom marad, a VBK keret is marad, illetve esélyegyenlőségi Terv kerül bevezetésre.

Varga László – A 36 órát a munkáltató kompenzáció nélkül tervezi kivezetni.

Veres Ferenc – Üdvözli a pozitív elmozdulást. Örül, hogy a Munkáltató a 13. havi és a műszakpótlék kérdésében elmozdult. A36 órás munkarend maradt kérdéses, ezt a munkavállalók és az ügyvivők eddig elutasították, ismét eléjük kell tárni a javaslatot. Számukra így nem elfogadható a kérdés. Ezt külön kívánja tárgyalni, szakértői egyeztetést kezdeményez. A munkavállalóknak kell eldönteniük, hogy ez végleges álláspont-e

Veres Ferenc – A TVK-s EBITDA sávozása felől érdeklődik.

Ráczné Bodnár Adrienn – Az üzleti tervben szereplő EBITDA-hoz között, a Mol-os képlet kerül átalakításra.

Veres Ferenc – A Hay kategóriák kapcsán a munkáltató tervezi-e a változtatást

Ráczné Bodnár Adrienn – Csoportszinten 3 módszertan volt, (teljes igazodás a Hay sávokhoz – az átlagos inflációval növelt kategóriák – tavaly változatlanok maradtak a q3 értékek) Mivel új minimálbért vezettek be, így elmozdulás várható. Az inflációs változtatást nehéz elképzelni. Egy köztes megoldás elképzelhető.

Veres Ferenc – Fontos kérdésként merült fel, hogy benchmark adathoz állunk-e be, ezt nem követtük és nem vetettük össze a Mol-csoportos adatokat, lehet, hogy csökkenés is jelentkezhet

Ráczné Bodnár Adrienn – fizikai állományban volt olyan kategória, ahol csökkenés jelent meg

Veres Ferenc – Kéri, hogy a Hay Group adatai kerüljenek áttekintésre

Ráczné Bodnár Adrienn - Az értéknél a 2013-as Q3-as értékeket veszik figyelembe

Veres Ferenc – A cél a megállapodás, kéri, hogy szakértői egyeztetésre kerüljön sor a 36 órás munkarend kapcsán.

2012. december 17.

Veres Ferenc – Egy tiltakozó levelet adtak át korábban, az expozíció és az anyag továbbra is jelen van. A 36 óra fenntartását kéri, szakértői érveket fognak bemutatni. Tisztában vannak a törvényi háttérrel, de megvan annak a lehetősége, hogy a Munkáltató döntése alapján erre sor kerüljön. Csütörtökre szeretne egy szakértőt meghívni.

Veres Ferenc – A szakszervezet minden alkalommal felhatalmazást kér a tagságtól, mindkét Olefin gyárban és a polimerben is a dolgozóknak elmondták, hogy a munkáltató Mt. szerinti kompenzációt ad. A dolgozók nem járulnak hozzá a 36 órás munkarend elvételéhez, ez a levélben is tükröződik, ez az álláspont nem az én véleményem, hanem a dolgozóké. Több üzemvezető jelezte, hogy nem látja az 5 műszak értelmét. Van kifogásuk a biztonság kérdésében is. Ezt a kérdést ismét át kell beszélni. Ha a dolgozók nem gondolják ezt másképp, akkor nem változtatnak az állásponton. Azt, hogy az MT és a szabályok nem kötelezik erre a munkáltatót, attól függetlenül az anyagkárosodást okoz.

Veres Ferenc – Érdeklődik, hogy a készpénz átutalások kapcsán további adóteher jelenik meg, évente mintegy 6 ezer forint az utalás költsége.

Ráczné Bodnár Adrienn – Évi 12e Ft-ért a munkáltató postai csekken küldi a pénzt. Ezt egyébként csak úgy lehetne megoldani, hogy a munkáltató borítékol.

Veres Ferenc - Többen érdeklődtek, hogy távozás esetén a lakáscélú juttatás kapcsán ezt fel tudják-e használni, vagy ki kell –e fizetni.

Ráczné Bodnár Adrienn – Ha elhelyezkedik, akkor a két munkáltató egymással elszámol, ha jogiban van (rendelkezésiben) akkor maradhat, vagy MOL csoporton belüli mozgás során.

Varga László – Olefines jelezheti-e, hogy távozik a cégtől?

Vályi Nagy Tivadar – Akkor van erre lehetőség, ha ez értéket jelent a munkáltatónak és valóban létszámot csökkent. Vannak olyan Tisza Work-ösök, akiket meg tervezünk tartani.

2012. december 20.

Veres Ferenc bemutatja a jelenlévőknek Seres Attila szakértő urat, aki a 36 óra kérdésköre miatt vesz részt a tárgyaláson.

Ráczné Bodnár Adrienn, HR vezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Munkáltató továbbra is egy csomagban kívánja tárgyalni a 36 óra kérdéskörét, illetve a bértárgyalás elemeit. A 36 óra kérdéskörében három egyeztetés már megtörtént, a szakmai összefoglaló anyagot a Munkáltató átadta mind a Munkavédelmi Bizottság, mind az Érdekképviseletek részére. A Munkáltató jelzi azt, hogy az Érdekképviseletek között nincs kompromisszum a téren, hogy kompenzációs vagy expozíciós kérdéskör-e a 36 óra. A Munkáltató úgy gondolja, hogy ez kompenzációs kérdéskör, illetve felhívja az Érdekképviseletek figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben expozíciós kérdésről lenne szó, úgy túlórázni sem lehetne, tekintettel arra, hogy az akkori jogszabály ezt megtiltotta. A Munkáltató továbbra is fenntartja azt a szándékát, hogy a 36 órás munkarendet kivezeti. A Munkáltató biztosít minden munkavédelmi eszközt, amely az expozíció elkerülését elősegíti, további javító intézkedésekre a Munkáltató nyitott, amit természetesen a megfelelő fórumoknak kell tárgyalnia. Pethő Zsolt vezérigazgató Úr is megerősítette a vezérigazgatói fórumon a VÉSZ kérdésére, hogy a Munkáltató ezt az elemet kompenzációs elemként kezeli.

A MOL Nyrt. is hasonlóan vélekedik a kérdéskörről, ugyanúgy kompenzációs elemként kezelik.

Elmondja továbbá, hogy két elemben is történt Munkáltatói oldalon jelentős elmozdulás – karácsonyi jutalom, műszakpótlék kérdése – egyedül a 36 óra kérdéskörében nincs elmozdulás, egyben kéri az Érdekképviseleteket, hogy ők is legyenek rugalmasak ezen a téren.

MFSZ: Biri László ügyvivő kéri, hogy tárgyalják külön a bérmegállapodás kérdéskörét és a 36 órás munkarendet.

VÉSZ: Veres Ferenc elnök – hasonlóan az MFSZ kéréséhez – kéri a Munkáltatót, hogy tárgyalják külön a két elemet. Továbbá kéri a Munkáltatót, hogy a 36 órás munkahéttel kapcsolatos megállapodást kezeljük külön és válasszuk szét a bérmegállapodástól. Az anyag terjedelme nem engedi meg hogy felelős döntést hozzunk olyan kérdéskörben, ami az emberek egészségét befolyásoló változásokat hozhat. Az én és maguk lelkiismerete sem lenne tiszta, ha az expozíciós idő növekedésével a rákos, daganatos megbetegedések száma is nőne. A rákkeltő anyagok jelen vannak és a legnagyobb odafigyelést és szabályt betartva is elkerülhetetlen, hogy ne érintkezzünk vele.

Ráczné Bodnár Adrienn válaszában kijelenti, hogy a Munkáltató részéről sosem volt kérdéses, hogy az anyagok jelen vannak, viszont mindent megtesznek az érdekében, hogy a munkavállalók megfelelő védőeszközökkel el legyenek látva, melyben jelentős elmozdulások történtek az évek során. Ismételten felhívja az Érdekképviseletek figyelmét arra vonatkozóan, hogy ha ez expozíciós kérdéskör lenne, akkor a túlóráztatás sem lenne engedélyezett, erről viszont nincs szó az érintett üzemekben.

VÉSZ: Veres Ferenc véleménye szerint a munkavállalók nagyobb részt csak nagyleállás idején túlóráznak. Felveti azt, hogy akkor szüntessük be a túlórát ezen a területeken. Ismét kéri a Munkáltatót, hogy vizsgálja meg, okoz-e elváltozás az anyag, amivel dolgoznak, vagy sem.

Ráczné Bodnár Adrienn válaszként elmondja, hogy a Munkáltató folyamatos vizsgálatok tart, nem véletlenül vannak gyakoribb alkalmassági vizsgálatok ezen a területen, továbbá szűrővizsgálatokat biztosít folyamatosan a Munkáltató e célcsoportnak.

VÉSZ: Veres Ferenc ismét elmondja, hogy akkor tudnak felelősen nyilatkozni, ha minden körülményt megvizsgáltak.

Seres Attila szakértő kormányrendeleteket idézett, ami a rákkeltő anyagokkal foglalkozó munkavállalókra vonatkozik, melyben az van szabályozva, hogy max. napi 6 órát dolgozhatnak e munkakörökben a munkavállalók. Vályi –Nagy Tivadar termelési igazgató kérdésére elmondja, hogy nincs olyan jogszabály ismerete szerint, amely az olefintermelésre vonatkozna.

Ráczné Bodnár Adrienn ismét nyomatékosítja, hogy a Munkáltató nem kívánja tovább fenntartani a 36 órás munkarendet. Elmondja továbbá, hogy a Kollektív szerződés tartalmaz még számos Érdekképviseleti vívmányt, melyek módosításáról, illetve elvételéről jelen pillanatban nincs szó. Egyedül a 36 óra kérdésköre nyitott. felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a mellékletek határideje hamarosan lejár, megállapodás hiányában a Munkáltató felülvizsgálja, hogy milyen további intézkedéseket tehet. (pl. Munka Törvénykönyve szerinti juttatások).

Elmondja, hogy amennyiben most megállapodás születik, akkor vállalja, hogy a 36 órához kapcsolódó MOL-os megállapodás tartalmakat átveszi a TVK Nyrt. is.

VÉSZ: Veres Ferenc elmondja ismételten, hogy időre van szükségük a megfelelő vélemény kialakításához, térjenek vissza januárban a kérdésekre.

Ráczné Bodnár Adrienn elmondja, hogy jelen csomag ajánlatot a Munkáltató 2013. január 15-ig kívánja fenntartani, ha addig nem sikerül megállapodni, akkor a rendszereket átállíthatja olyan feltételekre, amelyeket a jelenleg hatályos törvényi háttér előír.


2012. márciusban együttműködési megállapodást kötöttünk a Gyula, Hőforrás Hotellel, mely szerint tagjaink és családtagjai kedvezményes üdülést vehetnek igénybe.

Vásár áprilisban.

Május 1-re étel és ital jegyet adtunk tagjainknak. Nőnapra pedig bonbonnal kedveskedtünk hölgy tagjainknak.

2012. augusztusban kirándulás Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba.

2012. szeptember 8. Horgászattal, főzéssel egybekötött családi nap Folyáson a Templom tónál.

2012-ben 180.000 Ft segélyt osztottunk szét tagjainknak.

A karácsonyi ajándék termoszkészlet volt.