Visszatekintés 2.


2009 – 2010

Kedves VÉSZ Tagjaink!

Az alakulásunktól 2009-ig tartó munkánkat röviden összefoglaló „visszatekintés” című beszámolónkat ezúton egészítjük ki a 2009 – 2010. évvel.

2009. március 24-én küldöttgyűlés keretében teljes tisztújítás tartottunk.

A Küldöttgyűlés megválasztotta:

Elnöknek: Veres Ferenc

Alelnöknek: Varga László

Gazdasági alelnöknek: Vati János

Elnökségi tagoknak:

- Izsvák József

- Mura Róbert

- Szőke Tamás

Mandátum Ellenőrző Bizottság tagoknak:

- Kiss István

- Simon Imre

- Szőke Albert

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagoknak:

- Munkácsi István

- Varga Tibor

Felügyelő Bizottság tagoknak:

- Fügedi Zoltán

- Vámosi Attila

- Potyka János

2009. január 27-én az érdekképviseletek és a munkáltató között létrejött a megállapodás a 2009. évi alapbérfejlesztés mértékéről és végrehajtásáról:

- 1,9 % kategória átlagra jutó fix összegű alapbéremelés

- A kategóriánkénti fix emelés a 2007-2009 évi megállapodás alapján

- a TVK Nyrt üzleti tervében szereplő inflációs előrejelzésből (4%)

- 0,2% mértékű korrekcióból számított 3,8%-nak az 50%-a

2009. május 4. a KSZ módosítások megtörténtek

2009. szeptember 8. – 9. csapatépítő tréning, Mátrafüreden, ahol a LIVESZ elnöke tartott tájékoztatást a minket érintő jogszabály változásokról és a Borsodchemben kialakult problémákról.

2010. január 12-én a 3 szakszervezet benyújtotta a KSZ 14. sz. mellékletének módosítási javaslatát, hogy egy megfelelő sztrájkszabályzatot tudjunk kialakítani a munkavállalók számára. Az egyeztetések még folyamatban vannak.

2010. január 18-án az érdekképviseletek és a munkáltató között létrejött a megállapodás a 2010. évi bér és juttatási rendszerről.

- Az éves alapbérfejlesztés mértéke 0%

- Teljesítményösztönző 9%-os mértéke változatlan marad, annak kifizetése a MOL csoport EBIT eredményéhez kötötten valósul meg.

2010. június 16-án fórumot tartottunk a LIGA Vegyipari Szakszervezeti Szövetségével közösen a korengedményről és korkedvezményről.

Meghívott vendégek:

- VDSZ elnöke

- VDSZ vegyipari szakága

- LIGA vegyipari tagszervezetei

- Munkástanács tagszervezetei

2010. június 23-án szakszervezetünk értesült arról, hogy a KSZ 2. sz. melléklet 1. és 3. pontjával ellentétes utasítás került rögzítésre. Szakszervezeti kifogást nyújtottunk be a munkáltató felé:

„A megítélésünk szerint jogellenes a munkavállalók munkaidejének KSZ-ben rögzített kezdő és/vagy a befejező időpontját egyoldalú munkáltatói intézkedéssel módosítani. A műszakvezetői naplóban közölt munkáltatói utasítással mégis erre került sor, hiszen kötelezték a munkavállalókat arra, hogy a KSZ-ben rögzített munkakezdési előtt legalább 15 perccel vegyék fel a munkát annak érdekében, hogy a KSZ-ben rögzített munkakezdési időpontig az átadás-átvétel megtörténjen.”

2010. június 25-én visszavonásra került a kifogásolt intézkedés.

2010. július 5-én felhívtuk az ÜT figyelmét az együttműködési kötelezettségük betartására:

„Tekintettel arra, hogy a szóbeli kéréseimet semmibe vette, most írásban figyelmeztetem a Munka Törvénykönyve 3. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettségére, miszerint „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.”

„A megítélésem szerint azzal, hogy egy nappal a tervezett ÜT ülés előtt küldték ki az ÜT meghívókat, és csupán 4 nappal a tervezett képzés időpontja előtt a meghívókat a képzésre, az ÜT, illetőleg annak képviseltében Ön, az ÜT elnöke, súlyos jogsértést követett el.”

2010. július 28. kirándulás a Szlovák Paradicsomba.

2010. október 4. Csapatépítő tréning, Laza Pláza

Meghívott vendég: Salagvárdi Gábor a LIVESZ elnöke

2010. november 24.-25-én ÜT tag választásra került sor, ahová szervezetünk 11 főt jelölt.

A VÉSZ 30%-os támogatottságot szerzett meg, ezáltal reprezentativitását megtartotta.

A szavazatok 30%-át 9 fő szerezte meg. Üzemi Tanács tag lett Fügedi Zoltán és Zsibókné Magyar Ildikó.

A fennmaradó 2 helyre pótválasztást írt ki a választási bizottság, melyet 2010. december 15. és 16-án bonyolítottak le. Két jelöltünk közül Varga László jutott be.

Az előző évekhez hasonlóan már hagyománnyá vált a vásárok szervezése. 2010. évben 4 vásárt tartottunk. A nagy sikerre való tekintettel szeretnénk folytatni az elkövetkezendő években is.

Minden évben sikeresek a tagjainknak szervezetett kirándulások is. (2011. évben Budapest Planetárium, Közlekedési Múzeum, Szabad program)

Minden évben Bowling bajnokságot szervezünk, május 1-re étel és ital jegyet juttatunk a tagjainkat. Nőnapra pedig virággal és bonbonnal kedveskedünk hölgy tagjainknak.

2009-ben 195 ezer Ft, 2010-ben 170 ezer Ft különböző segélyt osztottunk szét tagjaink között.

Minden évben karácsonyi ajándékkal kedveskedünk.

2009. évben hímzett törölköző vagy Tesco utalvány közül, 2010. évben női vagy férfi bőrpénztárca vagy külső-belső rádióvezérelt hőmérő közül lehetett választani.

Tisztelt Tagjaink!

A mi erőnk az összefogásban, az egymás iránti szolidaritásban rejlik.

Szükség van tehát valamennyi munkavállalóra!

Mint látják, tudunk eredményeket elérni, de csak akkor, ha összetartunk!

A szakszervezet tehát azt tudja a tagsága számára adni az érdekvédelemben és a különböző támogatásokban, amit az egyének a hozzájárulásukkal összeadtak. Ez eredményezi az erős érdekérvényesítő képességet és az anyagi lehetőséget egyaránt.

Veres Ferenc
VÉSZ elnök